Danas je u upotrebi mnogo izraza koji opisuju terapijski odnos, kao što su klijent-terapeut, pacijent-terapeut, klijent-savetnik, analizirani-analitičar, međutim nijedan od spomenutih izraza u dovoljnoj meri ne uspeva da prenese osećaj terapijske veze kao što to čini izraz “saputnici”.

I zaista, teško je pronaći termin koji bolje poništava razliku između osobe kojoj je pomoć potrebna i one osobe koja pomoć pruža.

Upravo zbog toga što su saputnici u psihoterapijskom procesu, i pružalac i primalac pomoći imaju korist od isceljenja do koga se stiže.