O psihoterapiji

Psihoterapija

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je proces tokom koga se osoba kreće od neželjenog stanja u kome se nalazi do definisanog željenog stanja.

Primena psihoterapije je rasprostranjena i koristi se u radu kako sa odraslim osobama, tako i sa malom decom, pa sve do osoba u dubokoj starosti. Dotiče se važnih područja života kao što su brak, porodica, posao, akademska dostignuća i mnoga druga.

Centralni faktor psihoterapije je odnos uzajamnog poverenja i pozitivnog očekivanja koji nastaje između terapeuta i klijenta, i njihova interakcija u terapijskoj situaciji.

Psihoterapija i njeni terapijski potencijali koriste se u rešavanju svakodnevnih problema, a u cilju poboljšanja kvaliteta življenja. Iz tog razloga, psihoterapija nije dragocena samo za ljude sa mentalnim poremećajima nego i za pojedince koji žele da podstaknu svoj lični rast i razvoj.

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je proces tokom koga se osoba kreće od neželjenog stanja u kome se nalazi do definisanog željenog stanja.

Primena psihoterapije je rasprostranjena i koristi se u radu kako sa odraslim osobama, tako i sa malom decom, pa sve do osoba u dubokoj starosti. Dotiče se važnih područja života kao što su brak, porodica, posao, akademska dostignuća i mnoga druga.

Centralni faktor psihoterapije je odnos uzajamnog poverenja i pozitivnog očekivanja koji nastaje između terapeuta i klijenta, i njihova interakcija u terapijskoj situaciji.

Psihoterapija i njeni terapijski potencijali koriste se u rešavanju svakodnevnih problema, a u cilju poboljšanja kvaliteta življenja. Iz tog razloga, psihoterapija nije dragocena samo za ljude sa mentalnim poremećajima nego i za pojedince koji žele da podstaknu svoj lični rast i razvoj.

Šta je transakciona analiza?

Transakciona analiza je teorija ličnosti i interpersonalne komunikacije koja se najčešće koristi u individualnom radu sa klijentom, ali takođe može biti korišćena u grupnom i porodičnom tretmanu.

Jedna od specifičnosti transakcione analize jeste mogućnost vizualnog prikazivanja osnovnih koncepata i njihovo lako razumevanje, jer su formulisani jasnim i jednostavnim jezikom, pa klijenti mogu brzo razumeti i usvojiti nova znanja.

Transakciona analiza spada u humanističke psihoterapije i počiva na sledećim principima:

 • Da su svi ljudi ok, odnosno jednaki na bazičnom egzistencijalnom nivou
 • Da svako ima kapacitet da misli i samostalno donosi odluke
 • Da svi ljudi mogu da promene obrasce doživljavanja i ponašanja koji im smetaju, odnosno da je promena moguća.

Druga specifičnost transakcione analize je ugovorna metoda. Ona podrazumeva da klijent i terapeut zajedno definišu željeno stanje do koga treba da stignu i dele odgovornost za ishod psihoterapijskog tretmana.

Šta je transakciona analiza?

Transakciona analiza je teorija ličnosti i interpersonalne komunikacije koja se najčešće koristi u individualnom radu sa klijentom, ali takođe može biti korišćena u grupnom i porodičnom tretmanu.

Jedna od specifičnosti transakcione analize jeste mogućnost vizualnog prikazivanja osnovnih koncepata i njihovo lako razumevanje, jer su formulisani jasnim i jednostavnim jezikom, pa klijenti mogu brzo razumeti i usvojiti nova znanja.

Transakciona analiza spada u humanističke psihoterapije i počiva na sledećim principima:

 • Da su svi ljudi ok, odnosno jednaki na bazičnom egzistencijalnom nivou
 • Da svako ima kapacitet da misli i samostalno donosi odluke
 • Da svi ljudi mogu da promene obrasce doživljavanja i ponašanja koji im smetaju, odnosno da je promena moguća.

Druga specifičnost transakcione analize je ugovorna metoda. Ona podrazumeva da klijent i terapeut zajedno definišu željeno stanje do koga treba da stignu i dele odgovornost za ishod psihoterapijskog tretmana.

Šta je ACT?

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) je bihejvioralna terapija “trećeg talasa”.

Osnovna postavka terapije je kreiranje ispunjenog i smislenog života prihvatanjem bola koji svakodnevni život nosi.

ACT u svojoj filozofiji nosi važnu egzistencijalnu komponentu koja se verbalizuje pitanjima kao što su:

 • Šta je ono što Vam je zaista važno u životu?
 • Za čega se zalažete duboko u Vašem srcu?
 • Po čemu želite da Vas pamte?

Dakle, ACT kao bihejvioralna terapija je usmerena na akciju, ali ne na bilo kakvu akciju, negu akciju koja je u skladu sa vrednostima osobe.

ACT smatra da kvalitet života pre svega zavisi od svesne, vrednostima vođene akcije bez obzira na simptome koje osoba doživljava, ukoliko simptomima pristupa na fleksibilan, otvoren i radoznao način.

Takva psihološka fleksibilnost realizuje se putem šest terapeutskih procesa, a oni su:

 • Kontakt sa sadašnjim trenutkom
 • Defuzija
 • Prihvatanje ili otvorenost
 • Puna svesnost ili opažajući self
 • Vrednosti
 • Posvećena akcija

Živeti posvećen, smislen, ispunjen i život u skladu sa svojim vrednostima, jeste život vredan življenja.

Šta je ACT?

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) je bihejvioralna terapija “trećeg talasa”.

Osnovna postavka terapije je kreiranje ispunjenog i smislenog života prihvatanjem bola koji svakodnevni život nosi.

ACT u svojoj filozofiji nosi važnu egzistencijalnu komponentu koja se verbalizuje pitanjima kao što su:

 • Šta je ono što Vam je zaista važno u životu?
 • Za čega se zalažete duboko u Vašem srcu?
 • Po čemu želite da Vas pamte?

Dakle, ACT kao bihejvioralna terapija je usmerena na akciju, ali ne na bilo kakvu akciju, negu akciju koja je u skladu sa vrednostima osobe.
ACT smatra da kvalitet života pre svega zavisi od svesne, vrednostima vođene akcije bez obzira na simptome koje osoba doživljava, ukoliko simptomima pristupa na fleksibilan, otvoren i radoznao način.

Takva psihološka fleksibilnost realizuje se putem šest terapeutskih procesa, a oni su:

 • Kontakt sa sadašnjim trenutkom
 • Defuzija
 • Prihvatanje ili otvorenost
 • Puna svesnost ili opažajući self
 • Vrednosti
 • Posvećena akcija

Živeti posvećen, smislen, ispunjen i život u skladu sa svojim vrednostima, jeste život vredan življenja.

Promena počinje Vašom odlukom

Kontaktirajte me ukoliko želite da zakažete seansu ili imate dodatna pitanja.
Biće mi drago da vam odgovorim u što kraćem roku.

Pošaljite poruku

Promena počinje Vašom odlukom

Kontaktirajte me ukoliko želite da zakažete seansu ili imate dodatna pitanja.
Biće mi drago da vam odgovorim u što kraćem roku.

Pošaljite poruku