U vremenu tehnološkog napretka i sve veće otuđenosti među ljudima, sve više je osoba koje imaju konflikte u sferi bliskosti.

Osoba koja se odluči za psihološko savetovanje zbog ovog problema od terapije ima koristi već kroz doživljavanje bliske veze sa terapeutom.

Neke osobe ne uspevaju da ostvare bliskost jer veruju da su u osnovi neprihvatljivi, drugi možda izbegavaju bliskost jer se boje da budu iskorišćeni ili napušteni.

Jedno od glavnih sredstava terapijske pomoći je i činjenica što klijent ima mogućnost da se potpuno otvori drugoj osobi, a da ga ona ipak i dalje prihvata.

Tako negujuća i bliska terapijska veza postaje korektivno emocionalno iskustvo.