Govor tela je odraz emocionalnog stanja osobe.

Gest, mimika, pokret mogu da nagoveštavaju kako se osoba u sadašnjem trenutku oseća. 

Da li joj je neprijatno, da li je nesigurna oko onoga o čemu govori, da li je ljuta, emocionalne su reakcije koje je moguće prepoznati putem neverbalnog govora. 

Govor tela ne samo da upotpunjuje ono što je rečeno, nego često prenosi i pravo značenje poruke. 

Veći deo poruke u direktnom razgovoru otkriva se kroz telesne signale.

Ženska intuicija je ništa drugo nego sposobnost boljeg zapažanja neverbalnog govora.

Žene imaju istančanu sposobnost da prepoznaju i dešifruju sitne detalje u govoru tela, to su pokazala i istraživanja psihologa sa Harvardskog Univerziteta.

Gotovo 90% žena je tačno procenilo situaciju kada je od njih traženo da po izrazima lica odgonetnu šta se događalo u određenoj sceni.  Tek 40% muškaraca je dalo tačan odgovor, iako muškarci čija profesija podrazumeva vođenje računa i o neverbalnoj komunikaciji, pokazali su se jednako uspešni kao i žene.

Dakle, čitanje poruka koje prenosi govor tela moguće je naučiti.

Ipak, prilikom tumačenja govora tela treba obratiti posebnu pažnju, ono što se vidi i čuje ne mora nužno odražavati prave stavove. Zbog toga treba povesti računa da kada se tumače neki gestovi, nikada to ne treba raditi nezavisno od ostalih gestova.

Jedan gest izolovan u odnosu na druge, nije dovoljan da bismo izveli precizan zaključak.

Za pravilno tumačenje potrebno je posmatrati ceo skup gestova.

Neverbalni signali imaju nekoliko puta veći uticaj od izgovorene reči, odnosno verbalnog kanala, prema tome, ukoliko se dobijena poruka ne podudara, većina ljudi će se osloniti upravo na neverbalnu poruku.

Isto tako, sve gestove treba posmatrati u skladu sa kontekstom u kome se pojavljuju.

Ukoliko osoba drži prekrštene ruke i noge, a reč je o hladnom danu, ne znači nužno da je defanzivna i zatvorena za komunikaciju, nego da joj je hladno.